Algemene vragen

Inschrijvingen:

Hoe schrijf ik mijn zoon/dochter als nieuw lid in bij scouts Halle?
Inschrijvingen gebeuren via het online platform Stamhoofd. U vindt in de zomer meer info op onze voorpagina. Indien u uw kind doorheen het werkjaar wenst in te schrijven, stuurt u best een mailtje naar groepsleiding@scoutshalle.be en kijken we wat er mogelijk is.

Wanneer kom ik in aanmerking voor het voorrangssysteem?
Wij geven voorrang aan de volgende kinderen:
- Broers of zussen van reeds ingeschreven leden (op voorwaarde dat het reeds ingeschreven lid actief blijft in het scoutsjaar van inschrijving van de broer/zus)
- Kinderen van oud-leiding
Dit betekent dat wij geen voorrang geven aan vriendjes/vriendinnetjes en neefjes/nichtjes.

Mijn zoon/dochter was het voorbije jaar al ingeschreven. Hoe schrijf ik hem/haar opnieuw in?
Als alle scoutskampen voorbij zijn, krijgen alle reeds ingeschreven leden een mail met daarin een uitnodiging om opnieuw in te schrijven.

Vergaderingen:

Om hoe laat begint en eindigt een vergadering?
Een vergadering begint altijd om 9.30 u. Op een halve dag eindigt deze om 12.00 u. en op een hele om 16.30 u. Als hier van wordt afgeweken wordt dit vermeld in het boekje (enkel op de site zichtbaar) of ontvangt u hiervan een bericht via e-mail.

Ik heb geen idee wat mijn zoon/dochter komende zondag gaat doen op de scouts. Wat nu?
Normaal vindt u de info voor de eerstkomende vergadering steeds op de startpagina van onze website. U kan dit bericht dan aanklikken, waardoor er een ietwat uitgebreidere versie van het bericht opent.
U kan ook steeds een overzicht van de komende activiteiten vinden wanneer u onder het tabblad 'takken' de tak van uw kind aanklikt.
Wanneer er geen (of onvoldoende) informatie terug te vinden is op de site en u geen extra mail hebt ontvangen twee dagen voor de vergadering eraan komt, verwittigt u best even de takleiding van uw kind (niet de groepsleiding, zij weten in deze situatie even weinig als u). De takleiding zal u dan verder informeren.

Kampen:

Waarom zijn niet alle kampen op dezelfde data?
Al onze kampen vinden plaats verspreid in juli, we houden ieder jaar gans augustus vrij.
Verder moeten we zelf zien dat we rekening houden met de leiding en fouriers (vaak komt leiding van een andere tak op een ander kamp koken) en er op letten dat niet iedereen dezelfde periode gaat omdat we dan in de knoei komen te zitten met ons kampmateriaal (van potten en pannen tot tenten, fluovesjes, bijlen…). Eens om de vijf jaar organiseren we een groepskamp, het eerstvolgende vindt plaats in 2020.

Wanneer zijn de kampdata beschikbaar?
De kampdata van de verschillende takken worden meestal duidelijk begin januari. Dan zullen zij ook op de website gepubliceerd worden en meestal ook gemaild. Wanneer deze hier nog niet terug te vinden zijn, telefoneert u even met of stuurt u een mailtje naar de takleiding. Opgelet: de takleiding van uw kind verandert ieder jaar. Hier vindt u de juiste telefoonnummers en e-mailadressen.

Ik krijg voor een kamp geld terug van de mutualiteiten. Hoe regel ik dit het beste?

Vul het formulier van uw mutualiteit al zo goed mogelijk op voorhand in, zodat wij het enkel nog maar moeten ondertekenen. Vervolgens mag u het mailen naar groepsleiding@scoutshalle.be. U krijgt het dan gehandtekend teruggestuurd. Hetzelfde geldt voor fiscale attesten. U vindt een template terug op onze site onder het tabje 'Fiscale Attesten'.

Ik heb twijfels over het kamp. Hoe weet ik dat het kamp waar mijn zoon/dochter op meegaat goed georganiseerd is?
Al onze kampen worden gekeurd door het "district" Kommerin. De procedure verloopt als volgt:

 • De takleiding zoekt rond september/oktober naar een kampterrein en even later ook naar fouriers (=koks).
 • Rond maart/april wordt er begonnen met de kampkaften op te maken. De kampkaften bevatten het hele draaiboek van een kamp: het hele kampschema, de spelletjes, de routes naar de ziekenhuizen, de apotheek en dokter, de bob-lijst, ehbo-verantwoordelijke...
 • Voor buitenlandse kampen wordt meestal een verkennende reis gemaakt in de paasvakantie, op die manier zijn deze kampen even precies voorbereid als binnenlandse.
 • Deze kampkaften worden voorgelegd aan de groepsleiding. Zij kijken deze na, geven hun opmerkingen en vragen om eventuele aanvullingen ed. Wanneer de groepsleider/sters tevreden zijn, handtekenen zij het kampvisum en wordt dit terug aan de takleiding gegeven. Zonder handtekening van één van de groepsleiders kan het kamp niet verder gekeurd worden.
 • Op 1 mei worden deze kampkaften dan gekeurd op de kampkaftkeuring van het district:
  • Eerst worden ze nagekeken door 3 groepsleiders van drie verschillende scoutsgroepen uit het district (Wijnegem, Schilde, Wechelderzande...).
  • Zij stellen vragen aan de leiding waar iets niet helemaal duidelijk is, duiden aan wat er nog niet in orde is enz. Deze controle bevat alle aspecten:
   • of het thema gepast is,
   • of er voldoende (volledig uitgewerkte) spellen voorzien zijn,
   • of er een gehandtekende BOB-lijst is,
   • of er een EHBO-, financieel en kampverantwoordelijke is,
   • of de het budget klopt en er voldoende reserve voorzien is,
   • of er een goed menu aanwezig is,
   • of er een goed kampboekje voor de ouders en leden aanwezig is,
   • of er genoeg en de juiste verzekeringen worden afgesloten (zeker voor buitenlandse kampen),
   • hoe het materiaal en de leden ter plaatse geraken,
   • of er een goed contract is met de kampterreineigenaar,
   • of het kampterrein voldoet aan de eisen,
   • of het dagschema aangepast is aan de leeftijd van de leden,
   • wat er aan de ecologie gedaan wordt tijdens het kamp,
   • of de wegbeschrijving naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, dokter en apotheker aanwezig zijn,
   • alsook de telefoonnummers van het ziekenhuis, dokter, apotheker, noodpersonen, disctrictscommissarissen, Verbond, groepsleiding, enz.,
   • of alle leiding en de groepsleiding het kampvisum getekend heeft
   • ...
Deze opmerkingen worden dan overgemaakt aan één van de districtscommisarissen (DC's).
 • Uiteindelijk beslissen de districscommisarissen of het kamp wordt goedgekeurd, moet terugkomen voor een herkeuring of wordt afgekeurd. Meestal worden onze kampen meteen goedgekeurd, maar soms moet er wel eens een kamp terugkomen voor herkeuring. Vaak volstaat het om het ontbrekende of ontoereikende deel elektronisch over te maken aan de DC's, waarop zij de een gehandtekend kampvisum aan de takleiding bezorgen. Het gaat dan nooit over grote fouten, maar wordt er gevraagd om bv. plannetjes af te drukken van de route naar de apotheek ipv enkel de wegbeschrijving, of ontbreekt er ergens een handtekening van één van de leiding

Wanneer een kamp niet door de keuring zou geraken, krijgen alle ouders van de tak een brief in de bus dat hun zoon/dochter meegaat op een kamp dat niet gekeurd is door het district... Dit is iets wat Scouts Halle nog nooit heeft voorgehad voor alle duidelijkheid. We willen uiteraard geen kamp aanbieden dat niet voldoet aan alle nodige eisen.
Uiteraard kan er nog steeds iets mislopen. Hoe goed voorbereid we ook zijn, ook onze leiding krijgt soms te maken met pech of moeilijke omstandigheden. Via de kampkaft heeft de takleiding dan wel een uitgewerkt document om volledig op terug te vallen. Bovendien kunnen we wel tegen een stootje en zijn we altijd creatief in het bedenken van oplossingen.