Fiscale Attesten

Op deze pagina vindt u onze template voor het fiscaal attest kinderopvang (281.86) voor het aanslagjaar 2022. Dit attest wordt afgeleverd voor kinderen tot 14 jaar en geldt voor kampen en weekends. Mocht uw kind 14 jaar zijn geworden tijdens een weekend of kamp, dan tellen enkel de dagen voor de verjaardag mee.

Om onze administratieve last te beperken, vragen wij om het attest zelf in te vullen (zie data en prijzen in de tabel  en dan naar ons te mailen (groepsleiding@scoutshalle.be). Wij zullen het dan controleren, tekenen en terugsturen.

TEMPLATE FISCAAL ATTEST SCOUTS HALLE AANSLAGJAAR 2023

DATA EN PRIJZEN 2023

Tak Weekend Kamp
Kapoenen / 03/07 – 08/07 (€110)
Wouters / 05/07 – 12/07 (€160,50)
Jongberen / 03/07 – 12/07 (€140)
Jonggivers 03/11 – 05/11 (€32) 04/07 – 14/07 (€155)