Scouting op maat

Scouting op maat’ is een fonds vanuit Scouts en Gidsen Vlaanderen, de nationale koepelvereniging. Het is in het leven geroepen om ondersteuning te bieden aan hen voor wie de kostprijs een drempel vormt om deel te nemen aan het spel van scouting.

Scouting op maat bestaat uit:

  • Verminderd lidgeld: verminderd lidgeld wordt door de groep zelf aangevraagd via de groepsadministratie. Spreek de leiding, groepsleiding of financieel verantwoordelijken hier dus gerust over aan.
  • Fonds op maat: dit is een fonds voor kampen, weekends en andere activiteiten. In dit geval komt Scouts en Gidsen Vlaanderen tussen voor maximum 1/3 van de prijs. Daarnaast wordt 1/3  betaald door de groep en 1/3 door de ouders of het lid zelf.
  • Uniform op maat: dit is een nieuw initiatief binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. Sinds september 2020 krijgen leden die recht hebben op verminderd lidgeld, op vertoon van hun lidkaart, automatisch een korting bij aankoop van een hemd, trui en broek/rok.
    Is je lidkaart nog niet aangekomen? Geen zorgen, de kassamedewerkers kunnen aan de hand van je naam het lidnummer opzoeken en de korting alsnog verrekenen.

Meer informatie over deze initiatieven vind je hier.

Nog onduidelijkheden? Tijdens de kantooruren kan je met al je vragen of problemen terecht op het verbondscentrum van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Ook diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be is een aanspreekpunt voor dit onderwerp.